Fundació
La Fundació Mallorca Live Festival naix amb l'objectiu d'integrar-se en la vida pública del municipi de Calvià durant tot l'any i contribuir a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es tracta d'una fundació sense ànim de lucre constituïda des del Mallorca Live Festival com a part del seu compromís amb la zona.

Els principals objectius de la Fundació Mallorca Live Festival són:

01.

Contribuir al desenvolupament sociocultural de la zona amb la promoció d'activitats relacionades amb la cultura, l'esport, la gastronomia i el comerç.

02.

Assessorar, formar i dinamitzar el teixit associatiu i comercial de Calvià

03.

Secundar i participar en la reconversió de Magaluf

ACCIONS DESENVOLUPADES: