Com a part del nostre compromís amb la zona, enguany hem impulsat la Fundació Mallorca Live Festival. Una fundació sense ànim de lucre amb la qual volem participar activament i contribuir a la vida pública de Calvià. Estem treballant amb molta il·lusió en diferents accions programades durant tot l’any.

Els objectius principals de la Fundació Mallorca Live Festival són:

  1. Contribuir al desenvolupament sociocultural de la zona amb la promoció d’activitats relacionades amb la cultura, l’esport, la gastronomia i el comerç.
  2. Assessorar, formar i dinamitzar el teixit associatiu i comercial de la zona.
  3. Contribuir a la reconversió de la zona de Magaluf.